Szukaj

REGULAMIN

REGULAMINNR 1/2020OD 22 STYCZNIA 2020R.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kidinpocket.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kidinpocket.pl 
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j. ze zm. )
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.0.123 t.j. ze zm..).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.kidinpocket.pl 
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.0.1145 t.j. ze zm.).
 7. Firma/ Sklep internetowy/ Sprzedawca- Patrycja Soboń, KID IN POCKET Patrycja Soboń, adres: KID IN POCKET Patrycja Soboń, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Borowa 49b, 35-232, poczta Rzeszów, Numer NIP 5170404331; Numer REGON 385211365, telefon: +48 601 788 545; e-mail: store@kidinpocket.com
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Patrycja Soboń, KID IN POCKET Patrycja Soboń, adres: KID IN POCKET Patrycja Soboń, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Borowa 49b, 35-232, poczta Rzeszów, Numer NIP 5170404331; Numer REGON 385211365, telefon: +48 601 788 545; e-mail: store@kidinpocket.comprowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 9. Towar – produkty prezentowane do sprzedaży w sklepie internetowym.
 10. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kidinpocket.pl 
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781 t.j. ze zm.).
 13. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kidinpocket.pl 
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.kidinpocket.pl prowadzony jest przez firmę Patrycja Soboń, KID IN POCKET Patrycja Soboń, adres: KID IN POCKET Patrycja Soboń, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Borowa 49b, 35-232, poczta Rzeszów, Numer NIP 5170404331; Numer REGON 385211365, telefon: +48 601 788 545; e-mail: store@kidinpocket.com
 3. Firma prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, przez stronę www.kidinpocket.pl 
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich oraz w euro. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 5. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).
 7. Kolekcje sezonowe zawarte na stronie sklepu internetowego ważne są do wyczerpania zapasów.
 8. Firma dokłada najwyższych starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, firma nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 9. Firma Patrycja Soboń, KID IN POCKET Patrycja Soboń, adres: KID IN POCKET Patrycja Soboń, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Borowa 49b, 35-232, poczta Rzeszów, Numer NIP 5170404331; Numer REGON 385211365, telefon: +48 601 788 545; e-mail: store@kidinpocket.com, zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian oraz do zmiany regulaminu sklepu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.kidinpocket.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.


III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.kidinpocket.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy.
 2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia tj. Imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia.
 3. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej realizacje zamówienia. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.
 5. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).
 7. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

Formularz zamówieniowy stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 2. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.
 3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność kartą płatniczą, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 i przelew tradycyjny.
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta, w przypadku płatności przez serwis Przelewy24, w momencie potwierdzenia zaksięgowania przelewu przez opearotora ww. platformy i poinformowania o tym Sklepu Internetowego.
 6. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 14 dni roboczych.
 7. Dane do przelewu: Patrycja Soboń, KID IN POCKET Patrycja Soboń, adres: KID IN POCKET Patrycja Soboń, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Borowa 49b, 35-232, poczta Rzeszów, Numer NIP 5170404331; Numer REGON 385211365, telefon: +48 601 788 545; e-mail: store@kidinpocket.com
 8. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 9. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 10. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.

KONTOMbank 90 1140 2004 0000 3402 7962 5394 w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

 1. Faktura wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.Klient po złożeniu zamówienia niezwłocznie przekaże informację na e-mail.: store@kidinpocket.com, podając dane do faktury: na które składająsię:

-imię, nazwisko, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu, nr zamówienia), którego ww. dotyczy. W przypadku Klientów w ramach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej dodatkowo wnosimy o podanie: dokładnych danych firmy, nazwy, NIP, REGON, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu, nr zamówienia). Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT i nie wystawia faktur z VAT.

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.Oznacza to, że klient w chwili żądania wystawienia faktury do paragonu powinien zwrócić sprzedawcy wcześniej wystawiony paragon, wystawia on bowiem na jego postawie fakturę, której oryginał przekazywany jest klientowi.W przypadku, gdy żądanie faktury nastąpiło na etapie realizacji zamówienia Klient otrzyma samą fakturę, natomiast paragon zostaje u Sprzedawcy.

V. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:
 6. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 7. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail store@kidinpocket.com w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres Ul. Borowa 49b 35-232 Rzeszów.
 9. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (dostępnym na stronie internetowej www.kidinpocket.pl) oraz dowodem zakupu tego produktu na adres Ul. Borowa 49b 35-232 Rzeszów
 10. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
 11. Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.
 12. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu wskazany przez klienta.
 13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.

- towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;

- towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

- żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady ;

- złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku producent może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

 1. Klient - będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta - ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 2. Produkty spersonalizowane (wykonane na specjalne zamówienie klienta) nie podlegają zwrotowi.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 - Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia …………….- znajdującego się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 3. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 4. zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 5. uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 6. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu,
 7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu,jeżeli:
  - pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

- gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

- jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Firma KID IN POCKET PATRYCJA SOBOŃ prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.kidinpocket.pl 
 2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: store@kidinpocket.com.W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

IX. DANE OSOBOWE, KLAUZULE INFORMACYJNE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon oraz adres e-mail podanych przez niego w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym www.kidinpocket.pl (dokonywania zakupów).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 uniemożliwi wykonanie umowy (realizację złożonego zamówienia).
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:firma Patrycja Soboń, KID IN POCKET Patrycja Soboń, adres: KID IN POCKET Patrycja Soboń, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, ul. Borowa 49b, 35-232, poczta Rzeszów, Numer NIP 5170404331; Numer REGON 385211365, telefon: +48 601 788 545
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 6. wykonania i realizowania uprawnień z zawartych umowy o świadczenie usług/ zlecenia/ dzieło/ sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 9. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 10. Kategorie Twoich danych jakie przetwarzamy:
 11. podstawowe dane identyfikacyjne przykładowo: imię i nazwisko, adres stały, adres do doręczeń, numer telefonu, dane zamieszczone w przelewach bankowych,e-mail, telefon, dane firmy(nazwa, NIP), dane pracowników;
 12. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów w zakresie informacji wymaganych:-podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  • firmie księgowej, firmie prawniczej, firmie informatycznej ; • organom administracji państwowej
  i podmiotów sprawujących władzę publiczną w ramach obowiązków przez prawo nałożonych;
 13. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 14. dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przetwarzania potencjalnych roszczeń z umowy,
 15. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 16. dokumenty rozliczeniowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności ze względu na przepisy podatkowe tj. 5 lat., chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
 17. dane dla celów marketingowych/newsletter. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; o ile taka zgoda była udzielona,
 18. dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres roku celem zachowania zasady rozliczalności (dotyczy strony internetowej.), chyba, że są bezpośrednio związane z realizacją umowy mogą być przetwarzane na zasadach dotyczących umów.
 19. Twoje prawa:
 20. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
 21. wymogiem ustawowym- przepisy podatkowe, przepisy prawa pracy itd.
 22. warunkiem umownym- w przypadku zawarcia np. umowy o świadczenie usług, zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży itd..
 23. warunkiem zawarcia umowy- niepodanie danych będzie stanowiło podstawę odmowy zawarcia umowy zarówno o pracę, jak i innych umów np. sprzedaży, świadczenia usług.
 24. odmowa świadczenia usług/ odmowa zawarcia umowy;
 25. negatywne konsekwencje przed organami Państwowymi w postaci np. nałożenia kar administracyjnych, odmowa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług.
 26. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów uregulowane są w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

e-mail: store@kidinpocket.com

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KAS, ZUS, PEFRON, GUS), • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. obsługa informatyczna, IT.

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 2 RODO z uwzględnieniem podstaw przetwarzania.

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą koszowi sporządzenia kopii 1zł za stronę;
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO .

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

X. NEWSLETTER – Regulamin newsletter

 1. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów Sprzedawcy, nowościach w ofercie Sprzedawcy, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych salonów lub inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez Sprzedawcę produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z Sprzedawcy.
 2. Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:

1) informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,

2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pełna funkcjonalność dostępu do informacji Newslettera wyświetlanych w przeglądarkach internetowych może wymagać zatwierdzenia przez Użytkownika plików cookies. Sprzedawcy nie gwarantuje jednak możliwości i efektywności korzystania z Newslettera w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 2. Zamówienie i skorzystanie z usługi Newsletter następuje wyłącznie w przypadku dokonania przez Użytkownika łącznie następujących czynności rejestracyjnych:

1) podanie adresu e-mail Użytkownika na stronie www.kidinpocket.pl 

2) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

6) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (łącze) „Zapisz się”.

7) Użytkownik zostanie przekierowany do strony internetowej Sprzedawcy, na której pojawi się komunikat o treści: „Twoj adres e-mail został zapisany”,

8) adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy e-mailingowej Sprzedawcy i będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newslettera oraz informacji handlowych.

 1. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.
 2. W ramach korzystania z usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest Sprzedawca.
 4. Sprzedawcy przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.
 5. Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy w każdym momencie.
 6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie i celu są przetwarzane jego dane osobowe.
 7. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.kidinpocket.com/politykaprywatnosci
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
 9. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail o treści STOP NEWSLETTER na adres store@kidinpocket.com w tytule wiadomości proszę wpisując STOP NEWSLETTER.
 10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@kidinpocket.com

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

1) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

2) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji,

3) adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas rejestracji),

4) preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcy zgodnie z danymi wskazanymi w reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawcy zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych Sprzedawcy poinformuje Użytkownika o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Sprzedawcy informuje Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.kidinpocket.pl nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W przeciwnym przypadku uznaje się, że Użytkownik zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.
 4. W przypadku gdy zmiana Regulaminu nie powoduje powstania, wygaśnięcia lub zmiany obowiązków lub praw Użytkownika lub Sprzedawcy, treść zmian Regulaminu może zostać opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.Sprzedawcy.pl

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.Sprzedawcy.pl/pl/newsletter formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego.
 2. Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.
 3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą KID IN POCKET PATRYCJA SOBOŃ a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie będących konsumentami oraz pozostałych podmiotów w ramach ich działalności gospodarczych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów